Къде са агентите на Държавна сигурност днес

Много около Държавна сигурност (ДС) остава неясно, дори най-основното - колко точно са били агентите и тези, които държавата се е опитвала да привлече на служба. Според различни източници броят на работещите за ДС през годините може да е достигнал над 100 хиляди, а дори и до 200 хиляди души. Голяма част от архивите за това обаче са унищожени в годините около смяната на режима през 1989г., включително със специална заповед на министъра на вътрешните работи през 1990г. генерал Атанас Семерджиев. По данни на сайта desebg.com, унищожените дела са над 40% от всички документи, оставени от Държавна сигурност.

Колко от информацията е запазена до днес

Източник: desebg.com

Въпреки това, наследството на ДС е осезаемо и днес. То е най-видимо в днешните агенции по сигурността - Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), Национална служба “Охрана” (НСО), военното разузнаване, които са директни наследници на структури на ДС.

Това обаче едва ли е единственото отражение на бившата служба по сигурността, чиито агенти и днес са част от политическия и икономическия живот на България. След няколко неуспешни опита за въвеждане на Закон за досиетата, реалните проверки на принадлежността на общественозначими личности към ДС в миналото започва едва след приемането на специален закон през 2007г.

Каква част от проверените хора на обществени длъжности са били част от ДС

Източник: КомДос

По силата на този закон Комисията за разкриване на досиетата проверява българите на публични длъжности, кандидатите за местното и държавното управление, тези на управленски позиции в държавнските агенции и различни други структури, както и в обществени и частни медии. Преди седмици правителственият сайт за отворени данни публикува пълния списък на проверените в годините лица. Малко под 8% от всички тях са работили за Държавна сигурност

Информацията страда от сериозни ограничения, тъй като в нея липсват детайли - например датите на вербуване на агентите, техните псевдоними, или към коя структура на ДС са принадлежали. Въпреки това данните дават добър поглед “отгоре” на това къде са се реализирали в последствие някогашните тайни агенти.

В кои институции има най-много разкрити служители и сътрудници на ДС

Източници: КомДос

Най-много агенти са “осветлени” през годините в Министерството на вътрешните работи, както и в Народното събрание и сред кандидатите да влязат във властта.

Как са се реализирали кадрите на всяко от управленията в ДС

Източници: КомДос, Боян Юруков

Най-голяма част от разкритите служители и сътрудници на ДС в последствие са работили за държавното управление - в народното събрание, министерския съвет и различните министерства. Основната част от тях са дошли от структурите на Държавна сигурност към полицейските управления в страната, както и от Първо главно, Второ главно и Трето управление на ДС. Много от служителите на ДС в страната днес са и в общинската власт.

За какво са отговаряли различните структури на ДС

Първо управление

Разузнаване

Второ управление

Контра­разузнаване - контрол на чужди граждани в страната

Трето управление

Военно контрара­зузнаване - осигурява политическата лоялност на армията

Четвърто управление

Техническо - подслушване, следене на кореспонденция, криптография

Пето управление

УБО - охрана на важни политически фигури (днешно НСО)

Шесто управление

Политическа полиция, след 1986-та и икономическа

Архив на всички разкрити до момента агенти

Публикуваме разширен вариант на архива, предоставен от КомДос. Чрез полетo вдясно можете да търсите определено име или институция. Таблицата показва всички лица, с обявена принадлежност към Държавна сигурност от Комисията по досиетата.

Източници: КомДос, Боян Юруков

Този текст е създаден по проект "Информирани и толерантни" с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от фондация “Капитал” и “Икономедиа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.