Карта на местната власт

Какво е разпределението на силите във всички общини два дни преди то да се промени

Така изглежда разпределението на властта според политическите заявки на кметовете в 265 общини в България към момента. На много места ГЕРБ доминира, но БСП все още се държи в някои свои крепости, а ДПС владее все така районите, в които отдавна има влияние и се цели в нови.

Цветовете на картата съответстват на политическите сили, които управляват дадена община. На доста места (в светло жълто и светло оранжево) кметовете са издигнати от инициативни комитети или коалиции.

С минаване с мишката върху всяка отделна община може да видите конкретния кмет и партията, която стои зад него, а ако кликнете върху по-големите градове ще откриете и кандидатите за неделния вот.

Колегите от "Дневник" пък са подготвили подобна инфографика, която показва разпределението на силите в общинските съвети.

Този текст е създаден по проект "Информирани и толерантни" с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от фондация "Капитал" и "Икономедиа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.